ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

  1. ಹೊರಗಟ್ಟು,ಬಹಿಷ್ಕರಿಸು,ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ