ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

  1. ಹೊರಗಟ್ಟು,ಬಹಿಷ್ಕರಿಸು,ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ