ದೇವತೆಗಳ ಪಾನೀಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇವತೆಗಳ ಪಾನೀಯ

  1. ಅಮೃತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ