ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೃಷ್ಟಿಸು

  1. ನೋಡು,ಕಾಣು,ಈಕ್ಷಿಸು,ವೀಕ್ಷಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ