ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೂರಸರಿಕೆ

  1. ಅಪಸರಣ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ