ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೀಪದ ಬತ್ತಿ

  1. ತೂಲಿಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: