ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿಸು

  1. ಚಕಿತಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ