ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ

  1. ಹೆದರಿದ,ಭೀತ,ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ