ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು

  1. ಅಪಸರಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ