ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿದ್ರ್ಯ

  1. ಬಡತನ,ರಿಕ್ತತೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ