ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದರ್ಪ ತೋರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ