ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ ಹತ್ತಿಸು

  1. (ಹಡಗು)ತಳಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡು,ನೆಲಕಚ್ಚಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ