ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಟ್ಟವಲ್ಲದ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ