ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ರಾಸ ಕೊಡು

  1. ತೊಂದರೆ ಕೊಡು,ಬಾಧಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ