ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆಯುವ ಆಸೆ

  1. ಜಿಹಾಸೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: