ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಮ್ಬತ್ತು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ