ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಳ್ವಾತು

  1. ತೊದಲ್ನುಡಿ, ಬಾಲಭಾಷೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: