ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಣೆವೆರು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ