ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಳ್ಳನೆಯ

  1. (ಹೆಂಗಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ),ಕೋಮಲವಾದ,ಬಳುಕುವ
    ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಳ್ಳನೆಯ

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಳ್ಳನೆಯ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ