ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಳು ಮಯ್ಕಟ್ಟಿನ

  1. ತೆಳ್ಳಗಿನ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ