ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆಮುಳುಗು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ