ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರಿಗೆ ಹಾಕು

  1. ಕಂದಾಯ ವಿಧಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ