ತೆಗಳಿಕೆ

  1. ಬಹಿರಂಗ ಆಪಾದನೆ, ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವಿಕೆ, ನಿಂದನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗಳಿಕೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೆಗಳಿಕೆ&oldid=675581" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ