ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಕ್ಕು

  1. ನೆರಳು,ಮಳ್ಗು,ತೇಲು,ಅಳವಳಿ
    ಗಂಡ ಸತ್ತುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳು ತೆಕ್ಕಿಬಿದ್ದಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಕ್ಕು

  1. ಬೆಕ್ಕು ತೆಕ್ಕುತ್ತ ಕುಳಿತಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಕ್ಕು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಕ್ಕು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೆಕ್ಕು&oldid=240737" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ