ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂಂಕಂಗೊಳ್

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ