ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುರುಗಾಯ್

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ