ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಕ್ಕುಗೊಳ್

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ