ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡಿಸು

  1. ಕಡಿದು ತೆಗೆ
    ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡಿಸು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡಿಸು

  1. ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತುಂಡಿಸು ತೆಗೆ

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತುಂಡಿಸು&oldid=606004" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ