ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೀವ್ರ ಸಂಕಟ

  1. ಯಾತನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ