ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುವಿಹಾಕು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ