ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗುಗೂಟ

  1. ಅಚ್ಚುಗೂಟ,ತಿರುಗಾಣಿ,ತಿರುಗಣೆ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ