ತಿರುಗಾಡುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗಾಡುವಿಕೆ

  1. ಚಾರಣ,ಸಂಚಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ