ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿನ್ನುವಿಕೆ

  1. ಸೇವನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ