ತಾಳ್ಮೆಯ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English:
  1. persistent, en:persistent
  2. gentle, en: gentle

ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಾಳ್ಮೆಯ&oldid=532389" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ