ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡು

  1. (ಹಡಗು)ನೆಲಕಚ್ಚಿಸು,ದಡ ಹತ್ತಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ