ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಲೆತಪ್ಪು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ