ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತರಚಿ ಗಾಯವಾಗು

  1. ತರಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ