ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆಗೊಳಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ