ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು

  1. ಎದುರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ