ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂಗುವುದು

  1. (ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ)ನಿಲ್ಲುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ