ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡೊಂಬಕಾಗೆ

  1. ಕಾಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ