ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡಾಮರು ಮೇಣ

  1. ಕಪ್ಪು ರಾಳ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ