ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜ್ವರದ ಚಳಿ

  1. ಚಳಿಕಾಯಿಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ