ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜ್ವರದ ಚಳಿ

  1. ಚಳಿಕಾಯಿಲೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ