ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ

  1. ನೆನಪು,ಸ್ಮೃತಿ,ಸ್ಮರಣೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ