ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೊತೆಕೆಲಸಗಾರ

  1. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ