ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜುಲ್ಮಾನೆ

  1. ದಂಡ,ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ