ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೀರ್ಣವಾಗದ

  1. (ಆಹಾರ)ಅರಗದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ