ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಿ, ಒಸರು, ಸ್ರವಿಸು, ಹರಡು, ಸೆಲೆ
  ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಸೋನೆ ಮಳೆ, ಜಡಿ ಮಳೆ
  ಮಳೆ ಜಿನುಗುತ್ತಿದೆ; ಜಿನುಗುನೀರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಅವರು ಜಿನುಗಾದ ನೂಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಡು ತ್ತಾರೆ; ಜಿನುಗು ದಾರ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಜಿನುಗಿ ಹೋಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧ್ವನಿಮಾಡು, ಮೊರೆ
  ಆತ ಕಿವಿಯ ಲ್ಲೇನೋ ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ; ಜಿನುಗುಮಾತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಪಿಸು ಮಾತನ್ನಾಡು
  ಜಿನುಗುವ ಮುದುಕಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಜಿನುಗುನೀರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಕಟ್ಟದಿಂದ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಸೋನೆಯಿಡು, ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕು
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಕ್ಲೇಶ, ತೊಂದರೆ
 2. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು, ನಯವಾದುದು, ಕುಸುರಿಗೆಲಸ
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಿನುಗು

 1. ಕರಗು, ನೀರಾಗು, ಜೋನೆಯಾಗು
 2. ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳು
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಜಿನುಗು&oldid=664186" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ