ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡು

  1. ಪ್ರಚಾರಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ