ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಾನುವಾರು

  1. ಪಶುಸಂಪತ್ತು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ