ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಅನೇಕ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೇಳು
  ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಉದುರಿಬೀಳು, ಕಳಚಿಬೀಳು
  ಇಡೀ ಗುಡ್ಡವೇ ಜರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಜಾರು
  ಗೋಡೆ ಜರಿದಿದೆ; ಜರುಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಜೋಲುಬೀಳು, ಇಳಿಬೀಳು
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಝರಿ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ, ದರಿ
 2. ಚಿನ್ನದ ಯಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದುದು, ಕಲಾಬತ್ತು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಬಯ್ಯು, ಹಳಿ, ನಿಂದಿಸು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜರಿ

 1. ಓಡಿಹೋಗು, ಪಲಾಯನ ಮಾಡು
 2. ಅಳುಕು, ಹಿಂಜರಿ
 3. ಪತನವಾಗು, ಬೀಳು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಜರಿ&oldid=665388" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ